MAY 21, Oslo > TOMME LOKALER #2: FRA BUDAPEST TIL OSLO

Norsk design- og arkitektursenter
Onsdag 21. mai 2014 kl. 18:00
Arrangører: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Norsk design- og arkitektursenter
http://www.norskform.no/

NOFRGBS

I Budapest er midlertidig bruk av tomme lokaler en integrert del av byutviklingen. Hva kan Oslo lære av Budapest?

Engasjementet for midlertidig bruk av Oslos tomme lokaler er stigende. Kveldsmøtet om tomme lokaler på Norsk design- og arkitektursenter høsten 2014 resulterte i en strøm av henvendelser rundt temaet. I kveld fortsetter vi diskusjonen, denne gang med utgangspunkt i den kreative bruken av tomme lokaler i Budapest.

Den ungarske hovedstaden har lidd mer under finanskrisen enn mange andre europeiske storbyer. Over 30 prosent av kontorlokalene i Budapest er ledige, det er også et stort antall butikklokaler, forlatte boliger og kommersielle komplekser. Den ungarske byplanleggeren Levente Polyák har i flere år engasjert seg i arbeidet med midlertidig bruk av byens tomme lokaler. I kveld forteller han om arbeidet med Lakatlanprosjektet, et forsknings- og medvirkningsprosjekt som undersøker retningslinjer og metoder for midlertidig bruk av forlatte byarealer.

Program

Ressursmangel og arkitektur
Arkitekt, byplanlegger og stipendiat ved AHO Barbara Elisabeth Ascher forsker på sammenhengen mellom ressursmangel og arkitektur. Hun skal se nærmere på om og hvordan midlertidige prosjekter kan bidra til en mer rettferdig og nyskapende medvirkningsbasert planleggingsprosess som svarer på behovene fra ulike samfunnsgrupper.

Kartlegger Budapests tomme lokaler
Byplanleggeren Levente Polyák forteller om Lakatlanprosjektet som kobler eiere og potensielle brukere av tomme lokaler i Budapest. Gjennom bruken av crowdmaps har prosjektet involvert byens innbyggere i kartleggingsprosessen av lokalene. Levente undersøker hvordan midlertidig bruk av tomme lokaler kan brukes som et strategisk verktøy i byutviklingen i Budapest.

Tøyenkontoret i Oslo
Tøyenkontoret oppstod i 2009 som et lokalt samarbeid med Entra Eiendom AS og samarbeidsduoen Mikkel Strandbygaard (arkitekt) og Lars Klemmensen (kunstner). Intensjonen med prosjektet var å aktivere tomme butikklokaler på Tøyensenteret. Tøyenkontoret ble etablert som et åpent prosjektrom, hvor det ble arbeidet med kunstneriske installasjoner, ulike kulturaktiviteter og idéutvikling. Arkitekt Mikkel Strandbygaard forteller om arbeidet med Tøyenkontoret og aktivisering av tomme næringslokaler i Oslo.

Om foredragsholderne

Barbara Elisabeth Ascher er arkitekt og byplanlegger, og er ansatt som PhD stipendiat tilknyttet forskningsprosjektet “Scarcity and Creativity in the Built Environment” ved AHO. Hun har bakgrunn fra “Skrinking Cities” og har jobbet men en rekke problemstillinger innenfor byutvikling og revitalisering av byområder som arkitekt og byplanlegger i Østerrike, Tyskland, Egypt og Norge. Hun forsker nå på sammenhengen mellom ressursmangel og arkitektur, og vil sette temporære prosjekter og deres tilnærmingsmetoder i et større byutviklingssammenheng.

Levente Polyák er forsker og byplanlegger. Han har studert arkitektur, urbanisme, sosiologi og kunstteori i Budapest og Paris. Han er doktorgradskandidat ved Central European University og underviser ved Moholy – Nagy University of Art and Design, Budapest University of Technology og Technische Universität Wien. Levente har jobbet med byprosjekter for blant annet New York, Paris, Wien og Budapest og har organisert konferanser, festivaler og utstillinger om moderne urbane og arkitektoniske fenomener. I de siste årene har han jobbet med Lakatlanprosjektet, et forsknings- og medvirkningsprosjekt som undersøker retningslinjer og metoder for midlertidig bruk og revitalisering av forlatte byarealer.

Mikkel Strandbygaard er dansk arkitekt og urbanist utdannet ved Arkitektskolen i Århus. Han har bodd i Oslo i snart 7 år og har i den perioden være tilknyttet AHO som lærer ved Institutt for Urbanisme. Han arbeider til daglig i sin egen virksomhet, Revekroken, hvor omdreiningspunktet er (redesign af rom, møbler og byromskunst. Mikkel har vært en sentral aktør i Tøyenkontoret og MAO (Mellomrum Agentur Oslo), hvor et vesentlig fokus har vært alternativ bruk og aktivisering av tomme butikklokaler i Oslo.

This entry was posted in Events. Bookmark the permalink.