NOVEMBER 23-24, Budapest > A SEM IX. Budapesten – Egy fenntartható városrehabilitáció anatómiája

A SEM IX. Budapesten – Egy fenntartható városrehabilitáció anatómiája – Konferencia és városi séta / La SEM IX à Budapest – L’anatomie d’une transformation durable
2015. november 23-24.

kerekerdo_park5

A Ferencváros rehabilitációja az első olyan budapesti városfejlesztési projekt volt, amely egy önkormányzat és a magánszféra együttműködésére alapult. A fejlesztés az 1990-es évek elején kezdődött, célja a kerület megújítása volt a leromlott épületállomány fokozatos felújításán és a helyi életminőség javításán keresztül. A fejlesztés középpontjában a SEM IX vegyes gazdasági társaság volt, amelyet az 1980-as években kifejlesztett francia modell alapján hoztak létre. A rehabilitáció sikerének általános elismertsége és eredményeinek tartóssága ellenére a SEM IX munkája kevéssé ismert a közvélemény számára.

A konferencia és városi séta célja a SEM IX. munkájának újrafelfedezése. A program a ferencvárosi rehabilitáció folyamatát mutatja be magyar és francia szereplőin, városfejlesztési és gazdasági modelljén, mechanizmusain és eljárásain keresztül. A Kortárs Építészeti Központ és a Budapesti Francia Intézet által szervezett esemény célja egy olyan rehabilitációs folyamat megértése, egyidejűleg a nagyközönség számára való bemutatása, amely a jövő fejlesztési projektjei számára is modellként szolgálhat.

November 23. Helyszín: Francia Intezet / Institut Francais de Budapest – 1011 Budapest Fő u. 17.
A konferencia nyelve magyar és francia, szinkrontolmácsolást biztosítunk

9.30 Megnyitó: POLYÁK Levente (Kortárs Építészeti Központ)
9.45 Dr. GEGESY Ferenc (Ferencváros polgármestere 1990 és 2010 között)
10.15 ANDA Katalin (Ferencváros főépítésze 1989 és 1995 között)
10.45 Bernard BOCLÉ (építész-urbanista, Ferencváros volt tanácsadója, a SEM modell magyarországi kezdeményezője)
11.15 Guy PLATINI (A Caisse des Dêpots et Consignations fejlesztési bank volt projektvezetője)
11.45 TOSICS Iván (A Városkutatás Kft. ügyvezető igazgatója)
12.15 Kerekasztal: GEGESY Ferenc, ANDA Katalin, Bernard BOCLÉ, Guy PLATINI, TOSICS Iván, SZESZLER Zsuzsa (a SEM IX. volt tanácsadója)

12.45 Ebédszünet – büfé a Francia intézetben

14.00 ACZÉL Gábor (A SEM IX. igazgatója 1992 és 1997 között)
14.30 Dr. SERSLINÉ KÓCSI Margit (Ferencváros főépítésze 1995 és 2011 között)
15.00 SZŰCS Balázs (Ferencváros főépítésze)
15.30 FLEISCHER Judit (Ferencvárosi Közösségi Alapítvány)
16.00 Didier DELY (a párizsi SEMAEST igazgatója)
16.30 SZABÓ Julianna (BME Urbanisztika Tanszék)
17.00 Kerekasztal: ACZÉL Gábor, Dr. SERSLINÉ KÓCSI Margit, SZŰCS Balázs, FLEISCHER Judit, Didier DELY, SZABÓ Julianna, ONGJERTH Richárd (a Magyar Urbanisztikai Társaság ügyvezető igazgatója)

November 24. 10-13h Városi séta a Ferencvárosban a Ferencvárosi Közösségi Alapítványtól (Márton utca 10.) az Élesztőig (Tűzoltó utca 22.)

Kapcsolat
Szeszler Zsuzsa szeszler.zsuzsa@gmail.com +36 30 215 3761
Polyák Levente levente.polyak@kek.org.hu +36 30 435 9002

További információ és regisztráció:
http://kek.org.hu/projekt/sem-ix-budapesten/

— VERSION FRANCAISE

La SEM IX à Budapest – L’anatomie d’une transformation durable
Conférence et promenade urbaine, 23-24 novembre 2015

La régénération de Ferencváros fut premier projet urbain à Budapest comprenant une coopération entre une collectivité locale et des partenaires privés. L’opération qui commença au début des années 1990 visait la transformation durable d’un quartier alors dégradé par la rénovation graduelle de son tissu urbain tout en améliorant la qualité de vie dans le quartier. L’acteur de cette opération était la SEM IX, une Société d’Économie Mixte créée d’après un modèle français qui a été élaboré dans les années 1980. Malgré la reconnaissance unanime de son projet de régénération et de ses résultats durables, l’héritage du travail de la SEM IX n’est pas suffisamment connu.

La conférence et la promenade urbaine ambitionnent la redécouverte du travail de la SEM IX: ils décriront le processus de la régénération de Ferencváros, en présentant ses participants français et hongrois, son modèle urbanistique et économique, ainsi que ses mécanismes et procédures. L’événement, organisé par le Centre hongrois d’architecture contemporaine et l’Institut français de Budapest, cherche à comprendre et à faire comprendre un processus de régénération urbaine réussie qui peut également servir comme modèle de développement dans l’avenir.

Lundi 23 novembre – à Francia Intezet / Institut Francais de Budapest – 1011 Budapest Fő u. 17.
La langue de la conférence est français et hongrois, avec traduction simultanée

9.30 Introduction: Levente POLYÁK (Centre d’Architecture Contemporain)
9.45 Dr. Ferenc GEGESY (maire de Ferencváros entre 1990 et 2010)
10.15 Katalin ANDA (architecte en chef de Ferencváros entre 1989 et 1995)
10.45 Bernard BOCLÉ (architecte-urbaniste, conseiller de Ferencváros, initiateur de la mise en place d’une SEM de développement urbain)
11.15 Guy PLATINI (ancien responsable de projet de la banque de la Caisse des Dêpots et Consignations)
11.45 Iván TOSICS (Directeur de l’Institut de Recherches Métropolitaines)
12.15 Table-ronde: Ferenc GEGESY, Katalin ANDA, Bernard BOCLÉ, Guy PLATINI, Iván TOSICS, Zsuzsa SZESZLER (ancienne conseillère de la SEM IX.)

12.45 Pause-déjeuner – buffet offert par l’Institut français

14h Gábor ACZÉL (directeur de la SEM IX. entre 1992 et 1997)
14.30 Margit Dr. SERSLINÉ KÓCSI (architecte en chef de Ferencváros entre 1995 et 2011)
15h Balázs SZŰCS (architecte en chef de Ferencváros)
15.30 Judit FLEISCHER (Fondation Ferencváros)
16h Didier DELY (directeur de la SEMAEST de Paris)
16.30 Julianna SZABÓ (Université Technique de Budapest, Département de l’urbanisme)
17h Table-ronde: Gábor ACZÉL, Margit Dr. SERSLINÉ KÓCSI, Balázs SZŰCS, Judit FLEISCHER, Didier DELY, Julianna SZABÓ, Richárd ONGJERTH (Directeur de la Société Hongroise de l’Urbanisme)

Mardi 24 novembre, 10-13h: Balade urbaine à Ferencváros, à partir de la Fondation Ferencváros (Márton utca 10.) jusqu’à Élesztő (Tűzoltó utca 22.)

Contact
Szeszler Zsuzsa szeszler.zsuzsa@gmail.com +36 30 215 3761
Polyák Levente levente.polyak@kek.org.hu +36 30 435 9002

Informations additionnelles et inscriptions:
http://kek.org.hu/projekt/sem-ix-budapesten/

This entry was posted in Events. Bookmark the permalink.