SEPTEMBER 4, The Hague > Ruimte voor de stad

header

Wil je ook meedenken en werken aan de toekomst van de ruimtelijke ontwikkeling van Den Haag? Kom dan 4 september naar de werkconferentie Ruimte voor de stad. De gemeente Den Haag neemt het initiatief om samen de transities duurzaamheid, demografie, economie en technologie te verkennen en aan ruimtelijke oplossingen voor Den Haag te werken. Daarbij zijn Nederlandse en internationale experts met inspirerende lessen en visies uitgenodigd om onze manier van kijken naar de stad te prikkelen. Vrijdag 4 september is het begin van een nieuw netwerk met de stad. Samen worden nieuwe inzichten gecreëerd en ruimtelijke opgaven voor de stad geformuleerd. http://www.ruimtevoordestad.nl

This entry was posted in Events. Bookmark the permalink.