Budapesti Műszaki Egyetem – Megélt város: várostervezés, építészet és a szubjektivitás terei

A kurzus bevezetőként szolgál olyan szempontokhoz, amelyek az építészet, a várostervezés, az antropológia, a kultúratudomány vagy éppen a film eszközeivel a kortárs város élményét, az épített terek tapasztalatát vizsgálják, a városi tájtól az utcán keresztül a lakás léptékéig haladva. A megélt teret a tájékozódás, az identifikáció, az emlékezet, a közösség, a fogyasztás, a mozgás, a hozzáférhetőség, az érzékelés, a kreativitás, az interaktivitás, a reprezentációk valamint a félelem témáin keresztül vizsgálva a hallgatók megismerkednek a város és a megélt tér egymással szorosan összekapcsolódó diskurzusaival. A kurzus során a szövegek olvasása és közös elemzése mellett gazdag audio-vizuális anyagot (térképeket, terveket, filmeket, rádióadásokat és internetes oldalakat) is használunk. Ebben a szemeszterben különös hangsúlyt fektetve a “kompakt város” fogalmára és a budapesti közterek informális gazdaságának vizsgálatára.

1. Bevezetés: A megélt város, nézőpontok és elméletek – Február 9.

2. A „kompakt város“ – dilemmák, ellentmondások, koncepciók – Február 16.

3. Modern és posztmodern: építészet, urbanisztika, városkutatás – Február 23.

4. Szocialista és poszt-szocialista város- Március 2.

5. Város és emlékezet – Március 9.

6. Ikonikus építészet és a kreatív város – Március 16.

7. A kompakt város – kiállítás-tervezés – Március 23.

8. Közterek és közösségi helyszínek: utca, tér, piacok – Március 30.

9. Városrehabilitáció, dzsentrifikáció – Április 6.

10. Félelem és biztonság a várostervezésben – Április 13.

11. A multikulturális város – Április 20.

12. Az érzékszervek városa és az új technológia – Április 27.

13. A térkép, film, kiállítás – a város reprezentációi – Május 4.

14. Workshop a TU Wien hallgatóival – Május 11.